Prodloužení letního semestru VU3V a informace ke krajskému projektu pro seniory

Vážení posluchači všech našich pěti konzultačních středisek v Libereckém kraji,

dovolujeme si Vás informovat, že vedení PEF ČZU v Praze rozhodlo o mimořádném prodloužení letního semestru 2020/21.

Přístup k studovaným kurzům (a tedy i k výukovým materiálům) bude aktivní do 30. června 2021 včetně. Připomínáme, že k tomuto datu je také nutné mít splněny všechny studijní povinnosti (úspěšně vypracované testy za jednotlivými přednáškami i test závěrečný).

I přes tuto vstřícnost ze strany vedení univerzity stále platí naše doporučení, a to že lépe je dříve nežli později. Neboli, ti z Vás, kdo se účastníte on-line výuky prostřednictvím platformy Skype a ti z Vás, kdo máte možnost bezproblémového přístupu na počítač s připojením k internetu, držme se původního harmonogramu a pokusme se směřovat uzavření semestru na počátku měsíce května 2021. V případě, že by mohl nastat nějaký problém, máme výrazně velikou časovou rezervu – tj. do konce června, a jsme Vám plně k dispozici ve věci úspěšného ukončení semestru – jak tutorka Edita (KS Český Dub, Hodkovice n. M.), tak i Barbara (KS Frýdlant, Chrastava, Hrádek n. N.).

Pokud bude naše projektová žádost, kterou jsme na Liberecký kraj v minulém týdnu předkládali, kladně vyhodnocena krajskou radou, bude s největší pravděpodobností i v měsíci květnu a červnu 2021 pro Vás připraveno několik dalších podpůrných vzdělávacích aktivit. Jakmile dostaneme zprávy z Libereckého kraje, budeme Vás samozřejmě informovat o konkrétních událostech, harmonogramu a možnostech Vašeho dalšího vzdělávání.

V tomto týdnu  jsme absolvovali v některých z našich konzultačních středisek VU3V již předposlední, tedy pátou přednášku letního semestru. Většina senior studentů má úspěšně hotové (s vysokým ziskovým scóre) průběžné ověřovací testy. Neměla by tedy nastat komplikace při prokazování získaných vědomostí za celý semestr při závěrečném testu.

Přejeme mnoho dalších studijních úspěchů všem našim senior studentkám a studentům!!!