PROMOCE 04. 05. 2022

Senioři z Frýdlantu a Hodkovic nad Mohelkou ukončili promocí Virtuální univerzitu třetího věku.

 

V nádherných historických prostorách Rytířského sálu st. hradu a zámku Frýdlant se ve středu 4. května 2022 uskutečnila slavnostní promoce padesáti seniorských studentů Virtuální univerzity třetího věku. Pamětní list za úspěšné dokončení tříletého studia si z rukou místostarosty Frýdlantu a náměstka hejtmana Libereckého kraje pro oblast školství, Ing. Dana Ramzera, a starostky Hodkovic nad Mohelkou, Ing. Markéty Khauerové, převzalo 38 studentů virtuální univerzity z Frýdlantu a 12 z Hodkovic nad Mohelkou.

 

„Projekt Virtuální univerzity třetího věku jsme v obou městech zahájili na podzim roku 2019.  Města Frýdlant i Hodkovice nad Mohelkou studium seniorů a náš projektový záměr podpořila jak morálně, tak finančně a materiálně. Ve Frýdlantu jsme měli možnost scházet se při našem studiu, pokud to objektivní podmínky dovolovaly a studium nemuselo probíhat zcela distančním způsobem, v prostorách studijního sálu Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant. Na všechna naše setkávání byl vždy pod odborným vedením pedagogů školy studenty střední školy připravován vynikající catering. V Hodkovicích nad Mohelkou jsme se setkávali v prostorách počítačové učebny na místní základní škole, a v posledním semestru v příjemných prostorách zastupitelského sálu hodkovické radnice.

 

Do Virtuální univerzity třetího věku se mohli zapojit všichni zájemci, kteří jsou občany České republiky a jsou buď v důchodovém věku anebo v invalidním důchodu. Senioři se během šesti semestrů vzdělávali v oblasti etiky, genealogie, českých dějin, cestování, lidského zdraví. Pro poslední semestr bylo zvoleno téma rituály evropských královských rodů.

I přesto, že náš vzdělávací program pro seniory narušila pandemie nemoci Covid-19, a bylo zapotřebí v předchozích dvou letech často vyměnit prezenční výuku za distanční, seniorští studenti zvládli studium na jedničku, což dokazují i výsledky, úspěšně absolvovali všichni. Mnoho z absolventů se účastnilo i výuky on-line na platformě Skype, což u seniorů podpořilo jejich um v oblasti obsluhy počítače.

 

Senioři z obou měst budou moci ve studiu pokračovat i nadále. Ti, kteří úspěšně zakončili své tříleté studium, budou mít možnost vybrat si z nabídky kurzů, které je ještě zajímají. Pro nově příchozí studenty bude znovu otevřen první semestr. To znamená, že od podzimu 2022 budeme mít dvě skupiny studentů, začátečníky a pokročilé v obou městech. V rámci celoživotního vzdělávání budou moci aktivní senioři dle svého zájmu využít nad rámec VU3V také nabídky kurzů v oblasti IT či jazykových kurzů tak, jako tomu bylo i v předešlém období.  Na podzim 2022 bude seniorům nabídnuta i šňůra přednášek z oblasti filosofie s PhDr. Janem Šolcem, v rámci kterých budou mít senioři možnost diskutovat s panem doktorem na témata, která je z různých filosofických směrů i z již absolvovaného kurzu „etika“ zajímají.

 

Hosty slavnostního aktu předávání pamětních listů byli PhDr. Jan Šolc, který měl pro seniory připravenou minipřednášku z oblasti filosofických zamyšlení a vzpomínek na zajímavé lidi v „českém kontextu“. Dalším milým hostem byl Mgr. Marek Sekyra, který jakožto literární historik pro seniory měl připravenu minipřednášku na téma literárních autorů z přelomu 19. a 20. století, kteří měli co společného s územím spjatým s Frýdlantem a Hodkovicemi nad Mohelkou. Překrásný básnický vstup do celé té slavnostní atmosféry vnesl pan ředitel Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant Ing. Miroslav Kudrna, který složil a přednesl báseň „šitou na míru na naše senior studenty“.  Hudebně celou slavnostní akcí provázeli manželé Marek a Claudia Ottlovi. A zvolen byl parádní repertoár  – výběr z krásných písniček především české produkce 60. -70. let, které si někteří ze seniorů s Ottlovými zazpívali.

 

Na celé akci nám fotografie pořizoval pan fotograf Jaroslav Appeltauer, a senioři tak budou mít k dispozici fotobalíček pro vzpomínku na krásný den a milník v jejich životě. Fotobalíčky by měly být připraveny panem fotografem do pátku 20. 05. 2022 a k odběru by tedy mohly být na obou radnicích od pondělí 23. 05. 2022. Podrobnou informaci všichni, koho se to týká, obdrží e-mailem.

 

Ze slavnostního odpoledne byla pořízena TV RTM reportáž, která je k dispozici zde: http://www.rtmplus.cz/video/18518/na-frydlantskem-hradu-a-zamku-se-rozdavaly-diplomy.html?fbclid=IwAR1r6i0WCLP7Vc0puKi45knYm2dhHHdWFfmaydqAiM9zcUMXRuyd10rwwH0

 

 

A co nás ještě čeká, než se budeme registrovat do dalšího semestru? No, není toho zrovna málo.

04. 06. 2022 společný výlet vlakem na zámek Sychrov

14. 06. 2022 – edukativní zájezd do polského historického města Wroclaw

13. 09. 2022 – exkurze na Českou zemědělskou univerzitu v Praze

 

Zimní semestr 2022/2023 budeme zahajovat v prvním týdnu měsíce října 2022. Veškeré organizační informace budou zavčasu seniorům poskytnuty.

 

 

Připravila Barbara Vítková,

V Chrastavě, 17. 05. 2022