NA ČAJI S HONZOU ŠOLCEM

08. 06. 2022, CHRASTAVA

 

Včera, byla středa 08. 06. 2022, a zároveň moc pěkný, SVĚTLÝ DEN! A měli jsme domluvené rendez – vous s váženým panem PhDr. Janem Šolcem (dovolím si sdílet informaci k této vážené osobě a ČESKÉ OSOBNOSTI z wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%A0olc ).

 

Před nějakým časem jsme se s Honzou domluvili na naší spolupráci v oblasti vzdělávání dospělých, především osob zralých, tj. seniorského věku. Včerejší schůzka měla přátelsko- pracovní náboj, a domlouvali jsme spolu celkové uchopení a koncepci vzdělávacího modulu, který chceme společně s Honzou lidem, kteří o to stojí a dalším, kteří o to budou stát, nabídnout.

 

„Vyrýsovává“ se nám velice pěkný koncept. Z toho, co mohu „odkrýt“ již nyní, z toho budou mít dozajista senior studenti ze všech našich stávajících konzultačních středisek, ale i středisek, které budeme nově otevírat v dalších městech Libereckého kraje, velikou radost.

 

Rádi bychom před Vánoci 2022, s největší pravděpodobností se bude jednat o úterý 20. 12. 2022, uspořádali velké setkání s Honzou na liberecké radnici, a procházkou se podívali i na některá z míst krajského města Liberec, odkud nám Honza věnoval mnoho krásných „filosofických pohlazení“ v rámci semestrálního kurzu „ETIKA JAKO VÝCHODISKO Z KRIZE SPOLEČNOSTI“. Celé setkání bude koncipováno jako „filosofické diskutování“ nad některými otázkami, které nám z daného kurzu utkvěly v paměti, a rádi bychom se k nim vrátili. A také na témata, která jsou k zamyšlení, ve smyslu aktuálního dění jak v kontextu české, tak globální světové společnosti, relací mezilidských vztahů a morálky společnosti. V druhé části tohoto pěkného předvánočního dne bychom společně s Honzou dojeli i tramvají na příslušnou stanici a odtud vystoupali na Libereckou výšinu. Je to přání Honzovo, a tak bych ráda, kdyby se nám jej podařilo vyplnit! Odtud nám chce Honza ukázat vše to, co má rád, a co je spjato s Libercem. A bude i příležitost popovídat si při pozdním obědě, a probrat různé otázky běžného života v pospolitosti milých senior studentů z našich konzultačních středisek.

 

A co nás s Honzou čeká dále?

 

Pro nová konzultační střediska chceme první kurz věnovaný „ETICE“ obohatit jeho jednou až dvěma osobními návštěvami na našich přednáškách se seniory, a dát prostor faktické diskusi. A to bude moc fajn!!! Na to se těšíme oba. A myslím, že to noví senior studenti velmi přivítají.

 

To byla dosud řeč o připravovaném zimním semestru, který budeme realizovat ve 4. Q 2022.

 

Ale s Honzou už chystáme i něco zcela nového. Na co se mohou senior studenti ze všech našich konzultačních středisek těšit v rámci letního semestru 2022/2023 (od února 2023). V rámci kurzů celoživotního vzdělávání připravujeme tato témata, která budou akreditována jako samostatný kurz:

 

  1. VZDĚLÁVÁNÍ A ETIKA JAKO MOŽNÉ VÝCHODISKO Z KRIZE SPOLEČNOSTI
  2. ČLOVĚK HLEDÁ SMYSL
  3. SVĚDOMÍ A ŠTĚSTÍ JAKO SPOJENÉ NÁDOBY
  4. SÓKRATÉS – PLATÓN – ARISTOTELÉS, tři velikáni na úsvitu filozofie
  5. TISÍCILETÝ SVÁR MORÁLKY S POLITIKOU
  6. AMOR OMNIA VINCIT (Láska zvítězí nad vším)

 

No, práce je před námi více než dost. Držme si všichni pěsti, aby nám to vyšlo. Celé to má být „o radosti“, a pohodě, vše ruku v ruce se zdravím. Tak, ať nám i tato „limita ZDRAVÍ“ je dopřána v tom dobrém smyslu.

 

Těším se jak na celou tuhle velkou spolupráci s Honzou Šolcem, těším se na Vás všechny milé senior studenty, případně i další osoby „neseniorského“ věku, kteří se budou chtít zapojit do kurzů celoživotního vzdělávání, a těším se, že se nám naše plány podaří uvést do realizovatelné a realizované fáze (snad nám to i objektivní podmínky dovolí).

 

Přeji jen samé DOBRÉ, ZDRAVÉ DNY V LÁSCE PROŽITÉ!

 

 

 

Připravila Barbara Vítková,

V Chrastavě, 09. 06. 2022