Společné semináře

Příprava a uspořádání vzdělávacích seminářů pro senior studenty Konzultačních středisek VU3V Frýdlantu, Českého Dubu, Hodkovic nad Mohelkou, Chrastavy a Hrádku nad Nisou.

Předpokládaný termím v 09/2021-12/2021

Seminář - ETIKA A DĚJINY

Řešená témata: 

  1. Navázání na vzdělávací kurz ETIKA JAKO VÝCHODISKO Z KRIZE SPOLEČNOSTI – lektorsky předpokládáme že se kurzu ujme vážený pan PhDr. Jan Šolc, se kterým jsme absolvovali celý jeden semestr. Rádi bychom zaměřili téma hlouběji do problematiky: „Člověk hledá smysl života“

     

  2.  Navázání na vzdělávací kurz ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI – lektorsky bychom zvažovali buď lektora, se kterým absolvujeme aktuálně vzdělávací modul, tj. na doporučení od garanta VU3V České zemědělské univerzity v Praze, anebo bychom zvolili lektora s významnější podrobnou znalostí dějin navázaných na období vlády Albrechta z Valdštejna a místně se znalostí souvislostí spjatých s územím tzv. „Šťastné země“

Doprovodný program:

Společná „na míru pro seniory připravená“ exkurze do frýdlantského zámku a tvůrčí dílničky na Střední hospodářské a lesnické škole Frýdlant.

 

Seminář bude organizován ve Frýdlantu