Dotační poradenství

Pomůžeme Vám, pokud nám svěříte svou důvěru s přípravou projektů včetně veškerých potřebných povinných příloh tak, abyste mohli využít dotačních prostředků na realizaci Vašich projektových záměrů (především) v oblasti vzdělávání, anebo volnočasových aktivit zaměřených na seniory, děti a mládež v rámci EUROREGIONU NISA  jak z mezinárodních, národních, či regionálních zdrojů.

Naše nabídka služeb pro možnou spolupráci s Vámi:

   • kompletní příprava žádostí o podporu primárně zaměřených na vzdělávání anebo přeshraniční spolupráci,
   • v případě investičních projektů zpracování studií proveditelnosti a CBA,
   • podpůrná spolupráce při zpracování technické projektové dokumentace k investičním projektům,
   • řízení projektů a odborná pomoc při jejich realizaci (zajištění projektového řízení, finančního řízení či věcného řízení v realizační fázi projektu),
   • administrace dotačních projektů,
   • zajištění administrativní podpory v rámci fáze udržitelnosti projektu