Vzácná návštěva z ústředí VU3V

Do Frýdlantu dnes dorazila Ing. Klára Nehodová z České zemědělské univerzity, která je garantkou celorepublikového projektu VU3V, tedy večerní univerzity třetího věku. Univerzita určená seniorům ve Frýdlantě začala fungovat v loňském roce. „Jsme moc rádi, že jsme mohli Kláru Nehodovou spolu s ředitelem Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, která poskytuje zázemí univerzitě třetího věku, ve Frýdlantu přivítat. Poděkovali jsme jí nejen za celý nápad univerzity třetího věku, ale také za to, že její tým zorganizoval v době nouzového stavu, kdy ze dne na den skončila prezenční výuka, online výuku. Jen díky tomu se mohli naši senioři i nadále učit a ukončit semestr,“ uvedl starosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer.

Další semestr univerzity třetího věku, už třetí, začne ve Frýdlantě v případě, že to epidemiologická opatření umožní, koncem září.