O nás

Jsme neziskovou organizací působící na území Libereckého kraje. Naše aktivity jsou směřovány především
na cílové skupiny „SENIOŘI“ a také „DĚTI A MLÁDEŽ“. Podstatou a smyslem našeho snažení je předávat
„obyčejné LIDSKÉ DOBRO“ mezi lidmi. Protože v české společnosti obecně chybí empatie a mnohdy
dochází k neporozumění mezi mladou a zralou generací jenom proto, že si lidé přestali spolu povídat,
správně komunikovat, předávat si navzájem informace a zkušenosti popřípadě inovativní nápady, které
mohou být prospěšné v běžném života koloběhu, je naší snahou připravovat a realizovat smysluplné
komunitní projekty, jejichž hlavní ambicí je propojovat mezigeneračně.


Jsme zapojeni také do projektu České zemědělské univerzity v Praze, Provozně ekonomické fakulty, a
společně v rámci sítě konzultačních středisek Virtuální univerzity třetího věku v České republice organizujeme
tento typ vzdělávání pro seniory hned ve čtyřech konzultačních střediscích v Libereckém kraji. Spolupracujeme
přitom se samosprávami měst Frýdlant, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou a
Chrastava. V každém semestru je zapojeno zhruba 100 senior studentů.

Kontakt

Fakturační údaje

Umíme si pomáhat, z. s.

Ing. Barbara Vítková, předseda z. s.

Tovární 563
463 31 Chrastava

IČ: 04897391

DIČ: CZ04897391

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem ke dni 01. 04. 2016, spisová značka L9962.

Sídlo a místo podniku:
Tovární 563, 463 31 Chrastava

Provozovna – KANCELÁŘ SPOLEČNOSTI A ŠKOLÍCÍ PROSTORY:
Nádražní 210, 463 31 Chrastava

E-mail: info@umime-si-pomahat.cz

Telefon: +420 724 326 684

Hlavní činnosti spolku

Dle Stanov zapsaného spolku hlavní činnost spolku spočívá v:

 1. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti,
  zaměřených především na nezaměstnané anebo osoby nějakým způsobem diskriminované
  na pracovním trhu.
 2. Organizování a spoluprací na aktivitách prospěšných v oblasti mimoškolní výchovy a
  vzdělávání určených především dětem a mládeži ze sociálně slabšího prostředí,
  c. psychologického diagnostikování a prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami,
  d. organizování osvětově vzdělávacích a kulturně, sportovně a společensky zaměřených akcí
  pro seniory.
 3. Psychologického diagnostikování a prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
 4. Organizování osvětově vzdělávacích a kulturně, sportovně a společensky zaměřených akcí pro seniory.
 5. Praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni.
 6. Pořádání seminářů, přednášek a konferencí zaměřených především na výchovně vzdělávací aktivity pro děti a mládež, na nezaměstnané ve věkové skupině do 25 let a 50+, na osoby, které se potýkají s civilizačními chorobami.
 7. Vydávání a distribucí publikací, brožur, letáků a dalších materiálů.
 8. Poradenské a konzultační činnosti.
 9. Zapojení dobrovolníků a podporou dobrovolnictví.
 10. Identifikace a podporou projektů v oblasti regionálního rozvoje, vzdělávání, osobního růstu a životního prostředí.
 11. Podpory zahraniční spolupráce v oblasti regionálního rozvoje, vzdělávání, osobního růstu a životního prostředí.
 12. Pořádání kulturních produkcí, organizací aktivit podporujících české tradice a zvyky a spoluprací s partnerskými organizacemi v polském a německém příhraničí, které se zabývají podobnými aktivitami.