Volnočasové aktivity

Jakmile ustoupí problémy spojené s epidemii Covid-19 máme v plánu organizovat tyto volnočasové aktivity:

Přírodovědný kroužek

Poznáváme přírodu kolem nás ve všech ročních období. Spolupracujeme s kantory vyučujícími přírodopis, zeměpis a lesníky, myslivci. Přírodovědný kroužek je otevřen jak úplně nejmladším, tak ale i těm úplně nejstarším, kdo mají rádi přírodu. Budeme poznávat jak „teoreticky“, tak ale mnoho času budeme trávit venku, v přírodě a nejen „prakticky“ poznávat, ale také přírodě pomáhat. Zaměřujeme se především na ptactvo, které se vyskytuje na území našeho Libereckého kraje a území tzv. Euroregionu Nisa. Naše spolupráce má tedy i přeshraniční charakter. V rámci našeho kroužku budeme podnikat mnohé výlety. Také se můžete těšit na celoroční soutěž, kde je možné uplatnit jak vědomosti, tak ale i talent v oblasti fotodokumentace a pořizování video či zvukových záznamů. Máme ambici zapojit se do spolupráce s Libereckým krajem a účastnit se i celorepublikových projektů v oblasti vzdělávání a ochrany přírody a životního prostředí.

Klub čtenářů

V rámci této „klubové aktivity“ předpokládáme setkávání osob jak těch nejmladších, kterým čtou jejich rodiče, prarodiče nebo i sourozenci, ale i nadšených čtenářů širokého věkového spektra. V rámci našich „literárních dýchánků“ se budeme seznamovat s různými autory, a to dle zájmu účastníků klubu. Těšíme se na předčítání u dobrého čaje neb kávy. Těšíme se na krásný český jazyk, a vychutnávání některých pasáží z knih, které si sami vyberete. Bude krásné, pokud se ve skupince literárních nadšenců sejdeme jak mladí, tak zralí. A samotné předčítání bude jednou od babiček a dědečků ve směru k mladým ročníkům, a jindy zase obráceně. Při této aktivitě plánujeme spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a zapojení se i do celorepublikových literárních projektů.

Jazykové kurzy JINAK

V rámci tohoto kroužku nabízíme vzdělávání v JAZYCÍCH POLSKÉM A ITALSKÉM. Pokud se chcete naučit perfektně polsky nebo italsky, a směřovat své jazykové znalosti ke státní zkoušce a dále využívat např. při práci, tak tento kurz není směřován na Vás. Naše dva jazykové kurzy jsou zaměřeny na jak jazykové základy, abyste jste byli schopni se velmi dobře v Polsku neb Itálii domluvit, ale také a především, abyste tyto dvě země velmi dobře mohli poznávat. V rámci kurzů budete poznávat kulturu příslušné země, její zvyklosti, tradice, zajímavosti a místa, která stojí za to navštívit. Předpokládáme (dle zájmu účastníků na kurzu), že budeme organizovat minimálně 1x za rok společný poznávací výlet do těchto dvou zemí.

Zdravotní cvičení pro seniory

Pravidelná fyzicky nenáročná cvičení pro seniory pod vedením lektorky Míši Valterové. Lekce budou organizovány pro menší skupinku osob, maximálně do 6 lidí. Cvičení je realizováno tak, aby bylo tělu i duši prospěšné. Lektorka využívá osvědčených postupů z jógy.