Projekty

Projekt „Virtuální univerzita třetího věku – doprovodné vzdělávací a poznávací aktivity pro studující seniory v Libereckém kraji“ je morálně a finančně podpořen Libereckým krajem, a to na základě Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 – transfery odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu č. OLP/2227/2021 schválené Radou Libereckého kraje dne 15. 06. 2021 usnesením č. 1020/21/RK. Společné semináře, cyklus vzdělávání a edukační exkurze senior studentů VU3Vv Libereckém kraji budou realizovány v období od září do konce roku 2021.

Plánované aktivity projektu budou realizovány v případě, že to objektivní podmínky dovolí (a nebudou přijata taková opatření týkající se epidemie Covid-19, která by nám realizaci plánovaných aktivit neumožňovala).