Zahájení zimního semestru

V příštím týdnu, v úterý 29. 09. 2020, hned po Státním svátku-Dni české státnosti, svátku sv. Václava, přemyslovského knížete, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu, začínáme prvními přednáškami v našich konzultačních střediscích. V úterý se těšíme na naše senior studenty ve Frýdlantu a Českém Dubu, a na další probírané téma, čímž jsou ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI I. DÍL.

Symbolicky jsme zvolili i začátek zimního semestru právě na nejbližší možný termín po tak významném pro nás Čechy státním svátku. A těšíme se na přednášky, že si na nich připomeneme také život našeho přemyslovského knížete, sv. Václava a v souvislostech budeme prostupovat časoprostorem a historií nás Čechů. Mezi našimi senior studenty je také mnoho pedagogů, právě s aprobací dějepis, či ČJ a literatura-dá se tedy předpokládat, že si přednášky zpestříme i jejich možným vhledem do věci, případně i se někteří naši studenti rozhodnou zpracovávat esej na probírané téma. Ale to nepředbíhejme.

Harmonogram, všechna vybraná témata pro nadcházející semestr a instrukce ke studiu mají senior studenti k dispozici.

V příštích dvou týdnech zahajujeme výuku ve všech pěti konzultačních střediscích.

Vzhledem k objektivním důvodům a situací související s Covid-19 jsou přijímána i příslušná opatření, abychom eliminovali možná rizika nákazy. Pravidlo 3R plně respektujeme. Senior studenti dle vlastního uvážení mají možnost zvolit si v rámci zimního semestru buď prezenční neb distanční formu studia. S kolegyní Editou budeme našim senior studentům k dispozici v rámci obou forem studia.

Přejeme PLNÉ ZDRAVÍ VŠEM a těšíme se na setkávání (jak ta faktická, tak případně on-line)