On-line přednáška senior studentů VU3V Konzultačního střediska Frýdlant

Dnes jsme se v rámci semestrálního kurzu ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI pokusili propojit s některými senior studenty Konzultačního střediska VU3V Frýdlant.

Předmětem dnešní přednášky bylo téma: „Stříbro a moc“. Lektorem všech šesti přednášek v rámci tohoto kurzu je prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Přenesli jsme se v časoprostoru, a dostali jsme se do 13. století. Do století spojeném s posledními Přemyslovci, Kutnou Horou, kolonizací posledními Přemyslovci. Je to jedna z rozhodujících etap českých středověkých dějin a jako její symbol lektor zvolil nejprve královský hrad Bezděz a poté jsme se přesunuli do Kutné Hory.

Připomenuli jsme si a dozvěděli se i mnoho nového, co se týče našich pěti českých králů, Přemysla Otakara I., Václava I., Přemysla Otakara II., Václava II. a Václava III., jejichž vláda zahrnuje období od roku 1197 do roku 1306, je skutečně dobou vrcholné moci Přemyslovského státu ve vnitřním českém, ale i středoevropském a dokonce i evropském vývoji.

Množství informací jsme nabyli ale i v souvislosti s „malou dobou ledovou“ a klimatickými změnami, které nějakým způsobem ovlivnily i zemědělské hospodaření v oblasti české země, dozvěděli jsme se mnohé informace spojené se středověkou kolonizací, těžbou stříbra a ražbou mincí-českého groše. Dozvěděli jsme například i, že Pražský groš byl mincí poměrně velkou, vážil něco mezi 3,5 – 3,7g a původně obsahoval 93 % čistého stříbra. Jeho ryzost, tedy obsah drahého kovu byla tedy velmi vysoká. Máme nové poznatky související s měnovou politikou té doby, a plánováním měst-jak to vypadalo, když vznikala města na tzv. „zeleném drnu“ – ať již královská, poddanská, i horní města. V rámci přednášky jsme tedy prostřednictvím pana lektora mohli vhlédnout do základů regionální politiky.

V závěru jsme si společně prošli testem pro ověření toho, co nám utkvělo z přednášky v paměti. No a co myslíte? Prostě stoprocentní výsledek. A tak těžké téma!! Jsou to doopravdy „hlavičky“ ti naši senior studenti. A to, se ještě omlouvají, že s tou krátkodobou pamětí už to není úplně ono.  Obdivuhodné!!!

Setkání bylo příjemné. Asi netřeba malovat „růžové scénáře“. Je velmi pravděpodobné, že ani na další přednášku, kterou máme za 14 dní, v úterý 08. 12. 2020, se nebudeme moci sejít „klasicky“ prezenčním způsobem (z objektivních důvodů a tomu příslušně přijatých opatření z hlediska bezpečnosti a udržení si zdraví). A tak alespoň tímto způsobem být propojení ON-LINE není také marná záležitost. Třeba nás příště z té veliké „frýdlantské skupiny“, kde máme na 40 senior studentů bude více těch, co budeme chtít vidět a slyšet alespoň prostřednictvím moderní techniky-prostřednictvím aplikace Skype.

Ve frýdlantském výběžku je dle slov senior studentů problém se sílou signálu, takže připojení kolísá. Třeba snad tahle „šedivá doba“ napomůže tomu, aby se i lidé žijící na českém severu, v příhraniční oblasti ve Frýdlantském výběžku, mohli bezproblémově připojit k internetu. Snad bude lépe podchycena konektivita i v oblastech, kde to stále není úplně v pořádku. Oblast Frýdlantska je zařazeno i v rámci rozvojové osy Libereckého kraje mezi tzv. Hospodářsky slabé oblasti (již od r. 2006). Ve strategii kraje jsou prioritní témata, která jsou průběžně dle rozpočtových možností kraje, státu a municipalit řešeny.

Příští naše setkání bude tematicky zaměřeno na období kolem r. 1310 (a dále), kdy nastoupila na český trůn lucemburská dynastie, která zejména díky Karlu IV. dokázala na přemyslovské

dědictví nejenom navázat, ale jej také rozvinout.

A na to se moc těšíme!

Pevné zdraví všem našim milým senior studentům ❤️