Spolupráce seniorů se školami

Kéž by všichni lidé měli ve svém životě cestu bez klikatic, bez překážek a takovou tu „krásnou, rovnou, bezproblémovou“ ….

Asi každý z nás občas na nějakou tu překážku „během své cesty životem „narazí a záleží na něm samotném, a na jeho okolí, jak si sám pomůže, anebo mu někdo pomůže se vypořádat s nějakým životním zádrhelem.

„Doba Covidová“ přináší spoustě lidem spoustu starostí. Například děti a mládež už téměř rok nemohou být účastni běžnému vzdělávání ve školách standardně, jak jsme byli zvyklí. Školský systém se u nás velmi dobře rozvíjel od konce 18. století. Významné milníky pro náš školský systém lze spojovat s „tereziánskou reformou“ a dalším vývojem. Také UČITEL NÁRODŮ – JAN ÁMOS KOMENSKÝ (17. stol.) dal naše mu školství významný směr v tom novodobém pojetí apřístupu ke vzdělávání. Nyní, poslední téměř 1 celý rok, je vše ale velice složité. Hledají se
alternativní řešení, a tak některé školy využívají v rámci „distančního vzdělávání“ i více technických možností, které moderní doba umožňuje. Alespoň „on-line“ výuka některých vybraných předmětů je jednotlivými školami realizována. Někteří učitelé i jejich žáci a studenti si vedou dobře, někteří lépe, a někteří méně dobře. Průšvih je to veliký!

Ne všechny děti mají doma příslušné zázemí, jak částečně díky „on-line vyučování“ a částečně jako samouk pochopit probírané učivo. Těch složitostí je skutečně mnoho!

Na podzim 2020, kdy se opět školy uzavřely, a vypadalo to, že s tím „rozvolňováním“ to nebude tak rychlé, tak jsme si v rámci naší organizace UMÍME SI POMÁHAT, Z.S. a následně při „on-line“ setkáních se seniory studenty VU3V udělali takové zamyšlení, zda by některým dětem nemohli při výuce pomoci i právě naši senior studenti. Mnoho z nich je dokonce profesně z branže kantorů. Slovo dalo slovo, a náš nápad jsme představili v prosinci starostům některých měst (v celkem čtyřech městech).

Naše první „on-line doučování“ bude probíhat v Hrádku nad Nisou.

MÁME Z TOHO VELIKÁNSKOU RADOST, když si LIDÉ MOHOU POMÁHAT!!!! Když se daří propojit „obgeneračně“ – tj. mladé a zralé lidi, a v případě potřeby umožnit právě to, co je smyslem naší organizace, a to je: UMÍME SI POMÁHAT!!!! Obyčejně obyčejné, dalo by se říci, avšak ne vždy je to ve 21. století „obyčejné“…….

Držme pěsti jak těm potřebným z řad dětí ZŠ, kterým téměř rok trvající styl školní výuky na dálku skutečně velmi komplikuje zorientovat se v navazujících probíraných tématech daného vyučovaného předmětu, aby jim podpůrná výuka pomohla doplnit jejich některá nepochopení při výuce těch základních předmětů jako je ČESKÝ JAZYK, MATEMATIKA, ANGLICKÝ JAZYK a případně i dalších předmětů dle potřeby. A fanděme také našim senior studentům VU3V, kteří na bázi dobrovolnosti se budou snažit být dětem oporou a s péčí „babičkovského formátu“ a s nadhledem, trpělivostí, pomohou eliminovat velký průšvih, který školství aktuálně už téměř rok zažívá.

Hodně štěstí!!!!!

Připravila, 09. 02. 2021
Barbara Vítková