Průběh letního semestru a některé organizační změny (úprava časů on-line přednášek)

Z organizačních důvodů bylo zapotřebí poupravit časy pro naše on-line setkávání se senior studenty v Konzultačním středisku VU3V Frýdlant a Hrádek nad Nisou.

Nedošlo ke změně dnů výuky, ale nastala změna pouze v čase.

Harmonogram  v rámci druhé poloviny letního semestru je po změně následovný:

KS Frýdlant vždy 1x za 14 dní od 16:00 hodin přednáška a od 17:00 hodin on-line setkání prostřednictvím aplikace Skype:

4. přednáška – 23. 03. 2021
5. přednáška – 06. 04. 2021
6. přednáška – 20. 04. 2021

KS Hrádek nad Nisou 1x za 14 dní od 16:00 hodin přednáška a od 17:00 hodin on-line setkání prostřednictvím aplikace Skype:

3. přednáška – 16. 03. 2021
4. přednáška – 30. 03. 2021
5. přednáška – 13. 04. 2021
6. přednáška – 27. 04. 2021

V KS Hodkovice nad Mohelkou a Český Dub zůstává vše beze změn. V KS Chrastava probíhá výuka formou samostudia jedné senior studentky.

Na všechny přednášky a on-line přednášková setkání dostávají senior studenti z našich konzultačních středisek vždy předem pozvánku prostřednictvím e-mailu, které obsahem je i příslušný konkrétní odkaz, na kterém probíhá aktuální vzdělávání U3V. V některých z našich konzultačních středisek jsme již úspěšně zvládli celkem tři přednáškové bloky v rámci probíhajícího letního semestru 2020-2021. V některých nás třetí čeká v následujícím týdnu.

Senior studenti při společně prováděných testech ověřujících získanou znalost z proběhlé přednášky dosahují úplně nejlepších výsledků. Tzn., většinou 100 %. I v rámci své samostatné domácí přípravy jsou jejich výsledky vynikající. Všem našim senior studentům patří obrovský obdiv a poklona.

Tutorkami pro vzdělávání jsou Mgr. Edita Dostálová (KS Český Dub a Hodkovice nad Mohelkou) a Ing. Barbara Vítková (KS Frýdlant, Hrádek nad Nisou a Chrastava). Obě se na všechna setkávání se senior studenty vždy moc těší. Jsou také průběžně dle potřeby senior studentů k dispozici v otázkách VU3V.

Jak jsme již na začátku roku informovali, máme v plánu několik doplňkových a rozvíjejících aktivit VU3V. K tomu je především zapotřebí, aby se svět dostal do své „normálnější“ podoby. Rovněž je k tomu zapotřebí i příslušné financování. V těchto dnech proto připravujeme individuální projekt a měli bychom jej předkládat v druhé polovině měsíce března 2021 ke schválení na Liberecký kraj. Držme si proto pěsti (především v té první podmínce úspěšnosti – tedy, aby byl svět normální a mohli jsme žít zdravě, bezpečně a svobodně) !!!