Zimní semestr 2021/2022 ťuká na dveře

Školní rok žákům ZŠ a SŠ již začal, a nás to čeká za několik málo týdnů. Pro zimní semestr VU3V v našich pěti konzultačních střediscích VU3V ve Frýdlantu, Hrádku nad Nisou, Chrastavě, Hodkovicích nad Mohelkou a Českém Dubu jsou již odsouhlasena a registrují se na České zemědělské univerzitě v Praze konkrétní studijní témata a také je znám harmonogram pro naše studijní setkávání.

 

Dovolujeme si je představit – od „cestování“ až po „baroko“:

 

Frýdlant

Místo VU3V výuky: přízemní výukový sál v budově ubytovny Střední školy hospodářské a lesnické, příspěvkové organizace, Bělíkova 1387, Frýdlant

Termíny přednáškových dní: 12. 10., 26. 10., 09. 11., 23. 11., 07. 12., 21. 12. 2021 – pravidelně 1x za 14 dní v úterý od 09:00 do 11:00 hodin

Zvolené studijní téma: Cestování – co jste možná nevěděli

Anotace kurzu: Lidé cestují z řady různých důvodů a na různá místa na celém světě. Jaká rizika ale cestování obnáší? Působí cestovní ruch vždy pouze pozitivně, nebo může mít i negativní dopady na kulturu, společnost a životní prostředí? A jak se chovat jako správný cestovatel? V tomto kurzu naleznete kromě odpovědí i další zajímavé informace o historii cestování a lázeňství.

Osnova kurzu: 1. Cestování a cestovní ruch
2. Historie cestování
3. Lázeňství a jeho historie
4. Za čím lidé cestují
5. Trocha ekonomie nikoho nezabije aneb Lidé a čísla
6. Pojeďme do světa

Výukový garant: Ing. Petr Štumpf, Ph.D.

Tutor: Ing. Barbara Vítková

 

Hrádek nad Nisou

Místo VU3V výuky: přízemní výukový sál v budově Schubertovy vily, Václavská ulice, Hrádek nad Nisou

Termíny přednáškových dní: 05. 10., 19. 10., 02. 11., 16. 11., 30. 11., 14. 12. 2021 – pravidelně 1x za 14 dní v úterý od 09:00 do 11:00 hodin

Zvolené studijní téma: České dějiny a jejich souvislosti I.

Anotace kurzu: Dovětek v názvu kurzu České dějiny a jejich souvislosti není náhodný. To proto, že české dějiny běžně chápeme jako „naše“, tedy české, Čechů. Avšak tyto naše dějiny se trvale odehrávají v mnohačetných a proměňujících se souvislostech národních, státních, kulturních, ale i geografických a klimatických. Bez zřetele k nim je nelze pochopit. Proto kurz chce v míře, kterou jeho plánovaný třísemestrální rozsah umožňuje, na tyto souvislosti upozornit. Je tedy koncipován jako zamyšlení nad základními problémy českého dějinného vývoje a nikoli jako jeho faktografický přehled.

Osnova kurzu: 1. Češi, národ, stát
2. Společnost a křesťanství
3. Velmoži, knížata, králové
4. Stříbro a moc
5. Český král a římský panovník
6. Krize motorem dějin: 14. století a jeho problémy

Výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Tutor: Ing. Barbara Vítková

 

Chrastava

Místo VU3V výuky: prostory čajovny Galerie LUMIÈRE, Nádražní 210, Chrastava

Termíny přednáškových dní: 12. 10., 26. 10., 09. 11., 23. 11., 07. 12., 21. 12. 2021 – pravidelně 1x za 14 dní v úterý od 13:00 do 15:00 hodin

Zvolené studijní téma: Cestování – co jste možná nevěděli

Anotace kurzu: Lidé cestují z řady různých důvodů a na různá místa na celém světě. Jaká rizika ale cestování obnáší? Působí cestovní ruch vždy pouze pozitivně, nebo může mít i negativní dopady na kulturu, společnost a životní prostředí? A jak se chovat jako správný cestovatel? V tomto kurzu naleznete kromě odpovědí i další zajímavé informace o historii cestování a lázeňství.

Osnova kurzu: 1. Cestování a cestovní ruch
2. Historie cestování
3. Lázeňství a jeho historie
4. Za čím lidé cestují
5. Trocha ekonomie nikoho nezabije aneb Lidé a čísla
6. Pojeďme do světa

Výukový garant: Ing. Petr Štumpf, Ph.D.

Tutor: Ing. Barbara Vítková

 

Hodkovice nad Mohelkou

Místo VU3V výuky: učebna Základní školy T. G. Masaryka, J. A. Komenského 467, Hodkovice nad Mohelkou

Termíny přednáškových dní: 30. 09., 14. 10., 25. 10., 08. 11., 25. 11., 09. 12. 2021 – čtvrtky a pondělky od 15:00 do 17:00 hodin.

Zvolené studijní téma: Lidské zdraví

Anotace kurzu: V šestidílném cyklu jsou přednášky věnovány výkladu základních pojmů v lékařství, nemocem stáří a nejzávažnějším chorobám.

Osnova kurzu: 1. Základní pojmy v lékařství
2. Pokračování základních pojmů – soustava cévní, dýchací a zažívací
3. Nervová soustava a její choroby
4. Nemoci stáří – „proti věku není léku“
5. Nejzávažnější choroby
6. Pokračování nejzávažnějších chorob

Výukový garant: MUDr. Emerich Majer

Tutor: Mgr. Edita Dostálová

 

Místo VU3V výuky: učebna Základní školy T. G. Masaryka, J. A. Komenského 467, Hodkovice nad Mohelkou

Termíny přednáškových dní: 04. 10., 18. 10., 01. 11., 15. 11., 29. 11., 13. 12. 2021 – pravidelně 1x za 14 dní v pondělí od 15:00 do 17:00 hodin

Zvolené studijní téma: Genealogie, hledáme své předky

Anotace kurzu: Kurz posluchače seznámí se základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytne jim informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích.

Osnova kurzu: 1. Úvod do genealogie a její dějiny
2. Jak se tvoří rodokmen. Příbuzenství ve světě.
3. O matrikách
4. Využití archivních materiálů ke studiu předků
5. Vývoj našich příjmení. Genealogie a genetika.
6. Rodové kroniky a srazy.

Výukový garant: Ing. Mgr. Martin Slaboch, Ph.D.

Tutor: Mgr. Edita Dostálová

 

Český Dub

Místo VU3V výuky: učebna v budově České Besedy – kulturním a spolkovém centru, ul. Řídícího učitele Havla 20, Český Dub

Termíny přednáškových dní: 05. 10., 19. 10., 02. 11., 16. 11., 30. 11., 14. 12. 2021 – pravidelně 1x za 14 dní v úterý od 14:00 do 16:00 hodin

Zvolené studijní téma: Etika jako východisko z krize společnosti

Anotace kurzu: Nedlouho po nástupu demokratizace společnosti počátkem 90. let došla naše společnost ke všeobecné shodě v názoru, že k největším ztrátám došlo během posledních dvou generací v oblasti mravnosti a zejména morálky.

Osnova kurzu: 1. Etika je slovo, slušnost je čin
2. Tři velikáni na úsvitu
3. Je naše svědomí věštírna?
4. Ctnost jako trvalý dobrý zvyk

  1. Člověk je bytost hledající smysl života
    6. Etická výchova pro naše děti

Výukový garant: PhDr. Jan Šolc

Tutor: Mgr. Edita Dostálová

 

Místo VU3V výuky: učebna v budově České Besedy – kulturním a spolkovém centru, ul. Řídícího učitele Havla 20, Český Dub

Termíny přednáškových dní: 07. 10., 21. 10., 04. 11., 18. 11., 02. 12., 16. 12. 2021 – pravidelně 1x za 14 dní ve čtvrtek od 14:00 do 16:00 hodin

Zvolené studijní téma: Barokní architektura v Čechách

Anotace kurzu: Přednášky odborným pohledem sledují architekturu, která byla vytvořena v době baroka a kterou můžete sami navštívit během svých cest po naší vlasti.

Osnova kurzu: Přednášky představují nejvýznamnější osobnosti barokní architektury, jejichž realizace si můžeme prohlédnou v Čechách. Po úvodním představení barokního slohu, jeho stylů a nejznámějších zástupců se budou přednášky postupně věnovat dílům Carla Luraga, Jeana Baptisty Matheye, Jan Blažeje – Santiniho a Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových.

  1. Barokní architektura 17. a 18. století v Čechách: vývoj, osobnosti, styly
  2. Carlo Lurago a přísný styl raného baroka
  3. Jean Baptiste Mathey a římský barokní klasicismus
  4. Kryštof Dientzenhofer a skupina radikálních staveb kolem r. 1700
  5. Jan Blažej Santini-Aichel a fenomén barokní gotiky
  6. Kilián Ignác Dientzenhofer a bravurní variace pozdního baroka

Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph. D.

Tutor: Mgr. Edita Dostálová

 

Budeme se na Vás všechny naše milé senior studenty Edita i já moc těšit!!! Během září budeme zasílat upřesňující informace k samotné organizaci zimního semestru 2021/2022.

 

 

 

Připravila Barbara Vítková

  1. 09. 2021, Chrastava