Zimní semestr VU3V 2021-2022 jsme již odstartovali.

Dne 30. 09. 2021, v odpoledních hodinách, jsme zahájili zimní semestr VU3V 2021–2022 v Konzultačním středisku VU3V v Hodkovicích nad Mohelkou. Tutorka Mgr. Edita Dostálová studující seniory přivítala a předala jim osvědčení za úspěšné absolvování předchozího semestru. Senioři sdíleli své „osvědčené“ metody, jak si probírané učivo ukládají do paměti a také, jakým způsobem provádějí ověřovací testy, kterých za semestr musí samostatně zvládnout celkem šest a jeden souhrnný závěrečný. V úvodu byli studující senioři seznámeni také s projektem „Virtuální univerzita třetího věku – doprovodné vzdělávací a poznávací aktivity pro studující seniory v Libereckém kraji“, který je morálně a finančně podpořen Libereckým krajem. S podrobností projektu, možnostmi zapojení se do projektu a harmonogramem studující seniory seznámila Ing. Barbara Vítková, předsedkyně a ředitelka org. Umíme si pomáhat, z.s. Studenti se dle své volby do některých aktivit přihlásili. A v říjnu se tak mohou těšit na první aktivitu v pořadí, kterou je kurz zvyšování IT gramotnosti.

Hodkovičtí senioři jsou rozděleni do dvou studijních skupinek. Ve čtvrtek 30. 09. 2021 se sešli studenti, kteří si vybrali studijní téma LIDSKÉ ZDRAVÍ. První přednáška byla zaměřena na základní pojmy v lékařství, jako buňka, krev, srdce, atd. Pan lektor virtuálního kurzu MUDr. Emerich Majer se snažil všechny ty složitosti a odborný výklad sdělovat poutavým způsobem, a v rámci přednášky měli senior studenti možnost si předanou informaci i představit, neboť přednáška obsahuje i názorné obrázky či krátké videozáznamy. Téma si senioři zvolili velice náročné. A nezbývá než jim popřát, aby se jim celý semestr dařilo, úspěšně zvládali všechny testy a také si to „SVÉ LIDSKÉ ZDRAVÍ UDRŽELI V DOBRÉ KONDICI“!!!!

Dnes hodkovičtí pokračují v rámci druhé studijní skupiny. A ti si vybrali téma GENEALOGIE, HLEDÁME SVÉ PŘEDKY.  Senior studenty by dnes měla přijít pozdravit vážená paní starostka města Hodkovice nad Mohelkou, Ing. Markéta Khauerová. I těmto studentům přejeme úspěšný semestr, a pokud se budou inspirovat dobrou návodkou, jak si vytvořit vlastní strom života, tak přejeme, ať se dostanou ve svém bádání po svých předcích co možná nejhlouběji do minulosti, co jen to půjde.

Zítra, tj. 05. 10. 2021 zimní semestr zahajujeme také v konzultačních střediscích Hrádek nad Nisou a Český Dub. V Českém Dubu také ještě ve čtvrtek 07. 10. 2021. V příštím týdnu, dne 12. 10. 2021, se na první přednášku již pátého semestru těšíme společně se senior studenty ve Frýdlantu a Chrastavě.

 

 

V Chrastavě, dne 04. 10. 2021

Připravila Ing. Barbara Vítková