Senior studenti mají úspěšně za sebou první prezenční přednášky zimního semestru 2021-2022.

V posledních dvou týdnech proběhly úspěšně první prezenční přednášky v rámci zahájeného zimního semestru VU3V 2021-2022 ve všech našich pěti konzultačních střediscích. Vedení Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, jež je garantem celorepublikového projektu VU3V, nechalo konečné rozhodnutí o pořádání prezenčních přednášek, či distanční formy výuky, na konkrétním konzultačním středisku s tím, že je nutné dodržovat vládní nařízení a přizpůsobit se místní epidemiologické situaci. Senioři byli na první přednášce informováni, že pro zimní semestr i nadále platí, že docházka nebude kontrolována, takže není třeba vést prezenční listinu, a senior studenti mají možnost vlastní volby, zda chtějí studovat prezenční či distanční formou. Jedinou studijní povinností je pouze splnění průběžných testů a testu závěrečného. S městy, ve kterých provozujeme VU3V, jsme celou situaci (zda zvolit variantu zcela distanční, anebo nechat na seniorech, zda chtějí studovat prezenčně či distančně) projednávali ještě před zahájením zimního semestru a dohodli jsme se na prezenčním způsobu výuky i z titulu toho, že o to senior studenti velice stáli. Důležité je, aby byla neustále dodržována veškerá potřebná ochranná opatření, abychom si ve všech našich konzultačních střediscích uchovali své zdraví. Každý týden je před konáním „seniorských studijních setkání“ ověřována aktuální situace v každém konkrétním městě. A v případě, že by Krajská hygienická stanice přijala nějaký přísnější režim pro konkrétní oblast, informovali bychom v tomto smyslu naše senior studenty, a případně na přechodnou dobu výuku organizovali distanční formou.

První přednášky ve všech střediscích měly slavnostní atmosféru, neboť studentům byla předána osvědčení o jejich úspěšném absolvování posledních dvou semestrů. Při předávání pamětních listů byli i zástupci samospráv Libereckého kraje, města Frýdlant, Hrádek nad Nisou, Český Dub a Hodkovice nad Mohelkou, kteří vyjádřili seniorům veliký obdiv a popřáli do dalšího studia úspěch a nadšení. Zároveň bylo např. z úst váženého pana náměstka hejtmana Libereckého kraje pro oblast školství Ing. Dana Ramzera vyřknuto, že se velice těší, až bude moci být účasten slavnostnímu okamžiku, kterým jsou promoce konané na České zemědělské univerzitě v Praze po úspěšném absolvování všech šesti semestrů. Této slavnostní chvíle bychom se měli dočkat již v příštím roce.

Naši senior studenti mají také možnost zapojit se do dalších zajímavých aktivit. V tomto týdnu, ve dnech 20. – 21. 10 2021, je pro seniory organizován kurz ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI. Kurz je realizován v rámci projektu „Virtuální univerzita třetího věku – doprovodné vzdělávací a poznávací aktivity pro studující seniory v Libereckém kraji“, který je morálně i finančně podpořen Libereckým krajem. Vzhledem k tomu, že zájem ze strany seniorů o tento kurz byl veliký, celkem se totiž přihlásilo 59 seniorů, kapacitně by nebylo možné zvládnout organizaci tohoto kurzu dle původního plánu na Střední hospodářské a lesnické škole ve Frýdlantu. Proto jsme operativně ve spolupráci s městy Hodkovice nad Mohelkou a Hrádek nad Nisou dohodli pro seniory velice přívětivé řešení. Senioři jsou tak rozděleni do skupinek, kdy dvě skupinky budou absolvovat kurz dle původního scénáře v počítačové učebně frýdlantské Střední hospodářské a lesnické školy pod lektorským vedením Ing. Petry Šímové, jedna skupinka v hrádecké Základní škole T.G. Masaryka, kdy výuky se ujme samotný pan ředitel školy Mgr. Karel Kocourek, a v hodkovické ZŠ T. G. Masaryka budou výuce účastni studující senioři z Českého Dubu a Hodkovic nad Mohelkou. V Hodkovicích nad Mohelkou se lektorsky ujme své role Mgr. Dana Kalousková. Do projektu jsou zapojeni rovněž studenti a žáci výše uvedené střední školy a základních škol. Na celou akci se moc těšíme!

Všem našim studentům přejeme pevné zdraví, a mnoho radosti a úspěchů v jejich studiu!

V Chrastavě, dne 18. 10. 2021

Připravila Ing. Barbara Vítková