Letní semestr 2021-2022. SENIOR STUDENTI, začínáme už za pár týdnů - v únoru 2022!!

 Na základě většinové shody účastníků vzdělávání při výběru vzdělávacích programů pro blížící se letní semestr 2021-2022 byla vybrána témata v jednotlivých konzultačních střediscích viz níže:

 

KS FRÝDLANT:

Vybraný kurz pro šestý semestr studia:

RITUÁLY EVROPSKÝCH KRÁLOVSKÝCH RODŮ

Anotace kurzu:

 1. Zakotvení evropských královských rodů v historii
 2. Narození a křty
 3. Zásnuby a svatby
 4. Rozvody
 5. Pohřby
 6. Hroby, hrobky a pohřebiště

Lektor kurzu:

Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.

Tutor kurzu:

Ing. Barbara Vítková

Harmonogram setkávání:

08. 02. 2022, 22. 02. 2022, 08. 03. 2022, 22. 03. 2022, 05. 04. 2022, 19. 04. 2022

 

Pravidelně 1x za 14 dní, vždy v úterky od 09:00 do 11:00 hodin.

Pro naše studijní setkávání budeme opět využívat aulu Střední hospodářské a lesnické školy ve Frýdlantu.

 

V minulém semestru jsme se senior studenty absolvovali kurz „Cestování – co jste možná nevěděli“.

 

KS CHRASTAVA:

Vybraný kurz pro šestý semestr studia:

MISTŘI EVROPSKÉHO BAROKNÍHO MALÍŘSTVÍ 17. STOLETÍ

Anotace kurzu:

 1. Caravaggio (1571 – 1610)
 2. Annibale Carracci (1560 – 1609)
 3. Peter Paul Rubens (1577 – 1640)
 4. Diego Velázquez (1599 – 1660)
 5. Nicolas Poussin (1594 – 1665)
 6. Rembrandt van Rijn (1606 – 1669)

Lektor kurzu:

Doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

Tutor kurzu:

Ing. Barbara Vítková

Harmonogram setkávání:

08. 02. 2022, 22. 02. 2022, 08. 03. 2022, 22. 03. 2022, 05. 04. 2022, 19. 04. 2022

 

Pravidelně 1x za 14 dní, vždy v úterky od 13:00 do 15:00 hodin

Pro naše studijní setkávání budeme opět využívat prostor čajovny Galerie Lumière v Chrastavě.

 

V minulém semestru jsme se senior studenty absolvovali kurz „Cestování – co jste možná nevěděli“.

 

 

KS HODKOVICE NAD MOHELKOU:

Vybraný kurz pro letní semestr:

EVROPSKÉ KULTURNÍ HODNOTY

Anotace kurzu:

První přednáška se zaměřuje na fungování společnosti obecně a na to, jakým způsobem je funkčnost zajišťována – psanými i nepsanými pravidly a zákony. Jsou tato pravidla univerzální pro všechny společnosti, nebo jsou závislé na konkrétní kultuře?

Druhá přednáška je úvahou o evropských hodnotách – jsou všeobecně pozitivní? Jak si sami evropské hodnoty představujeme? Jak vyjdou evropské hodnoty při srovnávání s jinými kulturami? Jakým způsobem je možné pozitivní hodnoty zneužít ke špatnostem?

Třetí přednáška se zabývá dějinami systematického studia kultury – snaží se ukázat různé přístupy a náhledy na společnost, kulturu i samotného člověka, který je často definován z naprosto odlišných směrů.

Čtvrtá a pátá přednáška tematicky velmi úzce navazuje na třetí přednášku. Protože člověk může být definován různým způsobem (a často nesprávnou definicí), můžeme se setkávat s relativizováním základních (esenciálních) vlastností člověka. Tyto přednášky ukazují, jaké důsledky může mít relativizování mravních a etických záležitostí.

Šestá přednáška shrnuje obsah kurzu a na vybraných příkladech uvádí, k jakým proměnám evropské kultury dochází.

Lektor kurzu:

doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.

Tutor kurzu:

Ing. Barbara Vítková

Harmonogram setkávání:

14. 02. 2022, 28. 02. 2022, 14. 03. 2022, 28. 03. 2022, 11. 04. 2022, 25. 04. 2022

 

Pravidelně 1x za 14 dní, vždy v pondělky od 15:00 do 17:00 hodin.

Pro naše studijní setkávání budeme opět využívat prostor učebny v ZŠ v Hodkovicích nad Mohelkou.

 

V minulém semestru jsme se senior studenty absolvovali dva kurzy, a to „Lidské zdraví“ a „Genealogie – Hledáme své předky“. Ovšem tak jako ve všech našich konzultačních střediscích, tak i v KS Hodkovice nad Mohelkou bude v každém semestru otevřen jeden studijní program.

 

 

KS HRÁDEK NAD NISOU:

Vybraný kurz pro šestý semestr studia:

ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI II.

Anotace kurzu:

 1. Krize jako počátek nového
 2. Zlatý věk
 3. Temno a jeho světla
 4. Osvícenství a jeho stíny
 5. Národní obrození
 6. Zrození občana

Lektor kurzu:

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Tutor kurzu:

Ing. Barbara Vítková

Harmonogram setkávání:

15. 02. 2022, 01. 03. 2022, 15. 03. 2022, 29. 03. 2022, 12. 04. 2022, 26. 04. 2022

 

Pravidelně 1x za 14 dní, vždy v úterky od 09:00 do 11:00 hodin.

Pro naše studijní setkávání budeme opět využívat prostor sálu v přízemí Schubertovy vily v Hrádku nad Nisou.

 

V minulém semestru jsme se senior studenty absolvovali kurz „České dějiny a jejich souvislosti I.“.

 

Společné pro všechna naše konzultační střediska:

 

Vedení Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze nedoporučuje pořádání společných promítání videopřednášek, ale konečné rozhodnutí nechalo na každém konkrétním konzultačním středisku s tím, že je nutné dodržovat vládní nařízení a přizpůsobit se místní epidemiologické situaci.

 

Dle interního rozhodnutí organizace Umíme si pomáhat, z.s. a na základě projednání situace dne 13. 01. 2021 s panem náměstkem hejtmana pro oblast školství v Libereckém kraji, Ing. Danem Ramzerem, budeme výuku VU3V v případě příznivějších podmínek s ohledem na covid epidemii v našem kraji realizovat prezenčním způsobem, a to vždy po předchozím ověření  (tak, jako tomu bylo i v předešlém semestru) s místními samosprávami a na základě aktuálního stavu vývoje objektivního podmínek stanovených Krajskou hygienickou stanicí našeho kraje. O konkrétní organizaci samotných přednášek a všech bezpečnostních podmínkách budou všichni senior studenti informováni před konáním první přednášky e-mailem. Pokud by opět nastala „více krizová situace“ (jako na konci listopadu a v průběhu prosince 2021), potom bude výuka probíhat distanční formou a na platformě Skype.

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze semestr otevírá pro období od 31. 01. 2022 do 01. 05. 2022. Všechny testy, včetně závěrečného testu je zapotřebí zvládnout v termínu do 01. 05. 2022!!!

 

Těšíme se na všechny naše senior studenty. První prezenční přednáška nadcházejícího letního semestru se bude nést ve slavnostním duchu, neboť budou předávány pamětní listy o absolvování předešlého semestru. Přejeme hodně zdraví a další úspěchy a radost při studiu!!!!

 

 

 1. 01. 2022

Ing. Barbara Vítková