Letní semestr 2021-2022 úspěšně běží ve čtyřech konzultačních střediscích VU3V organizovaných spolkem Umíme si pomáhat, z.s.

Na počátku února jsme zahájili letní semestr 2021-2022 ve všech čtyřech našich konzultačních střediscích. Úvodní setkání se senior studenty ve Frýdlantu, Hrádku nad Nisou, Chrastavě a Hodkovicích nad Mohelkou se nesla v takové poněkud slavnostnější náladě, neboť byly všem našim senior studentům, kteří na prezenční setkání dorazili, předány PAMĚTNÍ LISTY, tj. certifikáty osvědčující úspěšné absolvování předchozího semestru. V Konzultačním středisku Hodkovice nad Mohelkou byli někteří senior studenti účastni v minulosti paralelně na dvou vzdělávacích programech, a tak se jim tímto způsobem zkrátila jejich studijní aktivita ze tří let na 2,5 roku. Vzhledem k tomu, že stále mají na České zemědělské univerzita v Praze přijata příslušná opatření v souvislosti s Covid-19 epidemií, nejsou již více než dva roky na poli univerzity realizovány promoce s celou příslušnou „prezenční“ ceremonii, ale jsou uskutečňovány distančním způsobem. Šest našich hodkovických senior studentů obdrželi OSVĚDČENÍ O ÚSPĚŠNÉM ABSOLVOVÁNÍ STUDIA z rukou vážené paní starostky města Hodkovice nad Mohelkou, Ing. Markéty Khauerové. Jmenovitě mezi úspěšné absolventy studia patří paní Bohuslava Beranová, pan Zdeněk Gašpárek, paní Magda Košková, paní PaedDr. Darina Martinovská, paní Ivana Maternová, a paní Zdeňka Rybářová. Ze všech těchto úspěchů máme velikou radost, obzvláště v situaci, kdy bylo zapotřebí z větší části studium zvládat tzv. distanční formou v důsledku epidemiologické situace v minulých dvou letech. Všem úspěšným absolventům patří obrovská gratulace. Jak se ukazuje, věk v souvislosti se vzděláváním nehraje žádnou roli. Jedna z absolventek je narozena v roce 1934, a za několik dní bude oslavovat své krásné úctyhodné narozeniny. Především jí patří neskutečný obdiv! Kdo má zájem se vzdělávat, ten „na sobě pracuje celý život“, udržuje si své duševní zdraví v neustále aktivní a dobré kondici. A to je na tom to smysluplné. Proto jsme ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou Praha a některými městy v Libereckém kraji přivedli projekt Virtuální univerzity třetího věku „za seniory“, aby se mohli společně setkávat a vzdělávat v místě blízkém jejich bydlišti. Ve spolupráci s Libereckým krajem také doplňujeme VU3V vzdělávání o další edukační pro seniory zajímavé aktivity, jako např. vzdělávání v IT, neb jazykové vzdělávání, další semináře, ale i edukační výlety na zajímavá místa u nás v ČR, i do zahraničí. Navázali jsme také spolupráci s Karlovou univerzitou a Technickou univerzitou v Liberci. A předpokládáme, že se podaří dohodnout zajímavé přednášky se zajímavými profesory z těchto univerzit, kteří přijedou za našimi seniory tzv. „do území“, prostě za seniory.

Celkem máme ke studiu v letním semestru registrováno 73 senior studentů.

V KS Frýdlant jsme letní semestr zahájili dne 08. 02. 2022. Ve Frýdlantu se setkáváme v revitalizovaném konferenčním sále Střední hospodářské a lesnické školy Frýdlant. Pro letní semestr jsme vybrali téma RITUÁLY EVROPSKÝCH KRÁLOVSKÝCH RODŮ. A protože jsme již realizovali dvě studijní setkání, a absolvovali úspěšně přednášku na téma ZAKOTVENÍ EVROPSKÝCH KRÁLOVSKÝCH RODŮ V HISTORII a téma NAROZENÍ A KŘTY, jsme si jistí, že jsme si vybrali pro poslední semestr studia takovou „třešničku na dortu“. Moc se nám přednášky líbí. V úterky od 09:00 do 11:00 hodin, pravidelně jedenkrát za čtrnáct dnů se ještě do konce semestru sejdeme 4x. Pevně věříme, že se to tentokrát podaří, a celý semestr se budeme moci scházet v prezenční formě. Další téma ZÁSNUBY A SVATBY už ťuká na dveře, a my se se senior studenty potkáme už za dva dny, v úterý 08. 03. 2022. V den, kdy je svátek žen. A že jich v naší 40členné skupině máme! Poslední přednáška nám vyšla termínově na symbolické datum 22. 02. 2022, a tak jsme si naši výuku zpestřili dalšími dokumentárními příspěvky, které si připravili senioři. Po úspěšném zvládnutí ověřovacího testu (z toho, co nám z přednášky utkvělo v hlavě), který ve Frýdlantu senior studenti neumí vypracovat na jiné procentní scóre, nežli rovných 100 %, jsme se odebrali na společný oběd do místního příjemného restauračního zařízení Na Rozcestí ve Frýdlantu. Bylo trochu času si popovídat, a navzájem mezi sebou se více poznávat. Během vyučování jsou senior studenti velmi poctiví, a dávají vždy pozor, takže na povídání zbývá jen trochu času o přestávkách. Na téměř dvouhodinovém obědovém dýchánku na sebe senioři měli času více, a to bylo moc fajn! Setkávání frýdlantských seniorů má vždy obrovskou energii a náboj. Lidé mají mezi sebou vynikající vazby, a je vytvořené nádherné lidské klima. Těšíme se na sebe navzájem pokaždé. A už teď víme, že ačkoliv většina ze čtyřicetičlenné skupiny bude na konci dubna 2022 dokončovat tříleté studium a v květnu 2022 promovat, tak na podzim se většina seniorů chce zase sejít, a započít nový semestr v rámci nového tříletého vzdělávacího modulu. A to je tedy pořádná síla!!!

V KS Chrastava jsme letní semestr zahájili také dne 08. 02. 2022. V tomto konzultačním středisku probíhá výuka pouze distanční formou. Vybráno bylo téma MISTŘI EVROPSKÉHO BAROKNÍHO MALÍŘSTVÍ. Do dalších semestrů bude nabídnuta spolupráce na VU3V obci Nová Ves u Chrastavy. Třeba bude o studium VU3V zájem větší. Senioři z Chrastavy, kteří měli v minulosti zájem o aktivity v rámci celoživotního vzdělávání, se ještě předtím, než přišel do Chrastavy projekt VU3V, vzhledem k dobré dopravní propojenosti s krajským městem Liberec, zapojili do studia na Univerzitě třetího věku při Technické univerzitě v Liberci. Proto zájem o VU3V z řad občanů Chrastavy v seniorském věku není.

V KS Hodkovice nad Mohelkou došlo k organizačním změnám. První z nich je osoba tutorky. Rozloučili jsme se s paní Mgr. Editou Dostálovou, a poděkovali jí za její spolupráci. Současně s tím došlo také ke změně takové, že jsme se dohodli s městem Český Dub, že dále organizátorem VU3V vzdělávání bude pro tamní senior studenty samotné město Český Dub, a tutorkou tam zůstala paní Dostálová. V KS Hodkovice nad Mohelkou, v konzultačním středisku, kde stále je organizátorem VU3V vzdělávání org. Umíme si pomáhat, z.s., je novou tutorkou pro vzdělávání paní Naďa Burianová. Na organizaci VU3V studia tak jako v minulosti spolupracujeme s městem Hodkovice nad Mohelkou a s paní starostkou jsme se domluvili, že i s ohledem na vývoj virové epidemie bude pro seniory komfortnější a bezpečnější se scházet v jiných než školních prostorách. Proto je výuka nyní realizována v prostorách městské radnice, v její obřadní místnosti. Pevně věříme, že všechny změny, které jsme učinili, povedou k plné spokojenosti našich senior studentů ve městě Hodkovice nad Mohelkou. Výuka zde probíhá také v pravidelnosti 1x za 14 dní, vždy v pondělky od 15:00 do 17:00 hodin. První studijní setkání se uskutečnilo v pondělí dne 14. 02. 2022. Pro letní semestr bylo zvoleno stejné studijní téma jako v KS Frýdlant, tzn. RITUÁLY EVROPSKÝCH KRÁLOVSKÝCH RODŮ. Nová paní tutorka výuku oživí některými dalšími edukačními i kulturně společenskými aktivitami v průběhu semestru, takže se hodkovičtí senioři mají na co těšit.

V KS Hrádek nad Nisou, v našem nejmladším konzultačním středisku, jsme s výukou začali v úterý 15. 02. 2022. Scházíme se v dopoledních hodinách v reprezentativních prostorách zasedací místnosti Schubertovy vily v Hrádku nad Nisou. Většina hrádeckých senior studentů má za sebou úspěšně zvládnuty tři semestry. A pro tento čtvrtý jsme zvolili návazné téma na předchozí semestr, a to ČESKÉ DĚJINY V SOUVISLOSTECH II. Studijní setkání jsme měli již dvě, a během nich jsme se v čase přenesli do 14. a 15. století. A hrádečtí studenti jak při první přednášce na téma KRIZE JAKO POČÁTEK NOVÉHO, tak i při druhé s názvem ZLATÝ VĚK, STAVY A PANOVNÍK, zvládají ověřovací testy se stoprocentním výsledkem. Protože je historie velmi zajímá, a to hlavně v místním kontextu, tak si stejně jako v minulém semestru připravují v rámci domácí přípravy prezentace, kterými obohacují přednášky pana lektora prof. PhDr. Zdeňka Beneše, CSc. Hodiny v Hrádku nad Nisou mají vždy velice vysokou úroveň a šmrnc. A lidé si tu velmi rozumí.

 

Hodně štěstí, dobrého pocitu ze vzdělávání i obyčejného sdílení témat běžného životaběhu, a především pevné zdraví!!!

 

 

Připravila Barbara Vítková,

V Chrastavě, 06. 03. 2022