ZAKONČENÍ LETNÍHO SEMESTRU 2021/2022

Ve všech čtyřech konzultačních střediscích VU3V (Frýdlant, Hrádek nad Nisou, Hodkovice nad Mohelkou, Chrastavě) byl úspěšně zakončen letní semestr 2021/2022. Senioři byli velice pozorní při všech přednáškách, a tak se dařilo ověřovací testy plnit na vysoká procentní scóre, většina senior studentů dosáhla na 100 procentních bodů.

 

Protože nám štěstěna v tomto půlroce přála, a mohli jsme naše přednášky realizovat prezenční formou, snažili jsme se obohatit naše vzdělávání nad rámec přednášek připravených konkrétními lektory pro daný kurz, také referáty a minipřednáškami samotných senior studentů. Moc se nám to líbilo!!! Především tedy v Hrádku nad Nisou, tam byli senioři pro každou přednášku vybaveni ještě dalšími podpůrnými referáty, kterými jsme si skutečně souvislosti v českých dějinách více usadili a uvědomili při našich historických zamyšleních. Také jsme ke kávičce či čaji měli možnost ochutnávat dobroty z cukrářské a pekařské dílny několika senior studentek. Je dosti pravděpodobné, že v tomto duchu budeme pokračovat i na podzim. Bylo to moc příjemné!

 

Ve Frýdlantu jsme vždy měli zajištěný perfektní catering, který nám servírovali studenti Střední hospodářské a lesnické školy Frýdlant. Moc za to děkujeme.

 

V Hodkovicích nad Mohelkou studenty provázela studiem v letním semestru nová naše tutorka, paní Naďa Burianová, která na některá setkání pro seniory připravila i sama nějaký ten dobrý pamlsek. V Hodkovicích nad Mohelkou bylo pro výuku zvoleno nové místo setkávání seniorů v tomto semestru. Je jím reprezentativní prostor zastupitelského sálu hodkovické radnice. Tato změna zdá se být prospěšná celé organizaci VU3V v KS Hodkovice nad Mohelkou. Poslední setkání v letním semestru bylo i se slavnostním přípitkem. Protože jsme se s novou prostorou dobře sžili, bude i podzimní výuka organizována v sále prvního patra hodkovické radnice.

 

V Hrádku nad Nisou jsme udělali také změnu, co se prostor pro scházení týče. Schubertovu vilu jsme vyměnili za moderní, nově vystavenou budovu Seník. Máme tam celkově pozitivnější prostředí, a v čase, kdy je venku chladno, tak je tam příjemná teplota, což byl v Schubertově vile možná takový jeden jediný kaz na kráse, že tam bylo chladno.

 

V Chrastavě probíhá výuka formou samostudia. V Chrastavě o VU3V není ze stran seniorů zájem, a tak účastna je pouze jedna senior studentka. Pro společnou výuku máme dánu interní podmínku, která se týká počtu účastnících se studentů (minimálně pěti studentů). A druhá podstatná podmínka pro existenci VU3V v daném městě je spolupodílení se na organizaci a spolupráce s konkrétním městem, kde je VU3V organizováno. To v Chrastavě při představování projektu samosprávě před několika lety nenašlo bohužel pochopení jako v ostatních městech, kde nám projekt VU3V úspěšně běží.

 

Poslední hodinu jsme si zpestřili společnou procházkou. Poslední den studia v Hrádku nad Nisou se nesl v takové sváteční náladě, a ještě ke všemu ve velmi pěkném teplém, slunečném počasí, a tak procházka rozkvetlou ulicí a následně povídání při obědě v místní dobré restauraci bylo moc příjemným zakončením po absolvování dosti náročného studijního tématu, které hrádečtí vybrali.  S frýdlantskými jsme měli ve spolupráci s některými aktivními seniorkami zajištěnu mimořádně zajímavou exkurzi v Lázních Libverda, a také v Chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích. Společný oběd v restauraci naproti Lázním Libverda a také potom i posezení v kavárně při chrámu v Hejnicích bylo moc fajn. Ani se nám nechtělo se rozcházet, a tak jsme poseděli až do pozdních odpoledních hodin.

 

 

Aktivity Virtuální univerzity třetího věku nejsou jen o přednáškách, vědomostech a závěrečných testech. Jejich přidanou hodnotou jsou přátelská setkání, společná práce na kontrolních testech, vzájemné povídání a doplňování se. Hlavní podstatou pro nás je zapojení seniorů do aktivního a obohacujícího života.

Plánované výlety jsou jak v červnu, tak v září, takže nebudeme od sebe dlouho odloučeni. Veškeré organizační informace k plánovaným výletům budou zavčasu těm, kdo projevili zájem o účast, zaslány e-mailem.

 

Všem úspěšným senior studentům gratulujeme a na pokračující studenty se budeme těšit opět na podzim.

 

 

Připravila Barbara Vítková,

V Chrastavě, 17. 05. 2022