Konzultační středisko Český Dub

Garant střediska

Provozovně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Organizátor výuky

Město Český Dub

Kontakt

Umíme si pomáhat, z.s.
Tovární 563
463 31 Chrastava

Místo výuky

Česká Beseda – kulturní a spolkové centrum, ul. Řídícího učitele Havla 20, 463 43  Český Dub

Popis střediska

Přednášky Virtuální Univerzity třetího věku probíhají v prostorách kulturního a spolkového centra Česká Beseda v Českém Dubu. Učebna se nachází v 1.patře. Školící místnost je vybavena dataprojektorem, wi-fi připojením, stoly a židlemi, což umožní studentům pohodlné vyhotovení zápisu z přednášek.

Současně poskytované kurzy

Více o konzultačním středisku

Realizované kurzy

  • Barokní architektura v Čechách – LS 21/22
  • České dějiny a jejich souvislosti II – LS 20/21
  • České dějiny a jejich souvislosti I – ZS 20/21
  • Cestování, co jste možná neviděli – LS 19/20
  • Etika jako východisko z krize společnosti – ZS 19/20

Info

Historie domu České Besedy je doložena od roku 1527. Za dobu své existence dům vystřídal mnoho více i méně významných majitelů. V důsledku několika požárů, požadavků doby i změn svého určení prošel četnými přestavbami a úpravami. Nejvýznamnější období jeho existence se pojí s rodinou Havlových, do jejichž vlastnictví se dům dostal v roce 1865. Hostinský Václav Havel dům upravil na hostinec zvaný „u Havlů“, který se již od svých počátků stal centrem „českého“ společenského života v Podještědí.

Po založení českodubské sekce vlasteneckého spolku Česká beseda v roce 1869 sloužil jako jeho oficiální sídlo a působiště, v budově byla umístěna spolková knihovna, besední místnost i společenský sál. Hostinec původně nazývaný „u Havlů“ začal být nazýván „Českou besedou“. V tomto domě se 1. prosince 1886 narodila budoucí významná podještědská osobnost, řídící učitel a zakladatel českodubského muzea, Václav Havel. Roku 1888 se v budově České besedy usídlil spolu se spolkem Česká beseda a s hostincem Havlových také znovuobnovený Sokol Český Dub. V tuto dobu byl hostinec České besedy dokonce rozšířen o zadní trakt s tělocvičnou. Po odchodu Sokola v roce 1904 nebyly některé části budovy České besedy již využívány a roku 1911 převzala budovu Jednota pracujícího lidu v Českém Dubě. Část původního hostince byla upravena na konzum a v domě byla zřízena Česká občanská záložna. V tělocvičně sloužící dříve Sokolům začali nově působit členové Dělnické tělocvičné jednoty.

K nejvýznamnější změně určení i vzhledu budovy došlo ve čtyřicátých letech 20. století, kdy ji po krátkém období ve vlastnictví města, tehdy již s tradicí promítání filmů, odkoupil Československý státní film. Budova byla přestavěna na samostatné, tehdy moderní kino, s kapacitou 166 diváků. Kino svému účelu sloužilo až do svého ekonomického skonu v roce 2007. Následně byly prostory, v tuto dobu s již velmi zastaralým technickým vybavením, využívány k pořádání příležitostných představení ochotnických divadelních souborů či videoprojekcí.

Stavební rekonstrukce budovy České besedy, která proběhla v letech 2017 – 2018, umožňuje její důstojný návrat do veřejného kulturně-společenského života Českého Dubu. Po mnoha desetiletích vzhledu poznamenaného předchozími památkově nepříliš citlivými úpravami, které objektu odňaly jeho historický charakter, se budova vrací zpátky do společenského života, odkazujíc se na doby své největší slávy.  V tomto ohledu má své opodstatnění nejen obnovení původního vzhledu budovy, ale také návrat k tradici jejího názvu, připomínající významnou historicko-společenskou epochu českodubské České besedy.

GPS souřadnice

50.6614819N, 14.9971703E

Odkaz na středisko

https://www.cdub.cz