Edukační exkurze

Organizace a realizace dvou edukačních exkurzí pro senior studenty Konzultačních středisek VU3V Frýdlantu, Českého Dubu, Hodkovic nad Mohelkou, Chrastavy a Hrádku nad Nisou.

Předpokládaný termín v 10 – 12/2021 (jednodenní akce pro senior studenty, s možností zapojení jejich vnoučat)

Exkurze PRAHA

Exkurze ke garantovi VU3V v ČR, tj. na Českou zemědělskou univerzitu v Praze – prohlídka areálu univerzity (se zajištěným průvodcem univerzity), setkání s vedením školy, uspořádání přednášky v aule univerzity. Návštěva MŠMT, budovy v Karmelitské ul., návštěva Zrcadlového sálu, a dále návštěva budovy Lužického semináře (se současným průvodním slovem, v kontextu historie a území, které je nám blízké), pokud to termínově bude uskutečnitelné – setkání s ministrem (nebo osoby zastupující). V druhé části dne se vypravíme na Bílou horu v Praze (v rámci přednáškového bloku „České dějiny a jejich souvislosti“).

Exkurze bude organizována v Praze.

 
 

Aktuálně máme v rámci 5 Konzultačních středisek VU3V v Libereckém kraji více než 100 senior studentů, semináře se mohou účastnit všichni z nich, resp. ti, kteří aktuálně o seminář na základě svobodné vůle budou mít zájem.